Svartsjö slott

BFOI Limited UK Filial

Spiritual Energy

 

BFOI Limited UK Filial kommer att ha kontor i Svartsjö slott. Här kommer även utbildningar i Controlled Remote Viewing (CRV) att anordnas.

Vid Svartsjö slott har spöken inga problem att visa att de finns. Sedan Gustav III fått dispositionsrätten till Drottningholms slott, fick hans mor Drottning Ulrika Eleonora flytta till Svartsjö slott där hon levde till sin död 1782. Efter hennes död stod slottet tomt och förföll mer och mer, men 1891 invigdes en tvångsarbetsanstalt med drygt 330 celler och en fem meter hög stenmur. Där sattes män som drev omkring och inte kunde försörja sig, vilket vid denna tid var olagligt. Fångarna var tvungna att jobba i ett närbeläget stenbrott. Under 1910-talet började man också placera straffångar på Svartsjö och från 1920 även alkoholister. 1966 lades fånganstalten ner och efter ytterligare några år revs även fängelsemurarna och inredningen. Efter ytterligare en period i törnrosasömn och förfall restaurerades slottet och delar av parken av Statens fastighetsverk (1995–2002) med målet att återställa slottets 1700-talskaraktär.

Svartsjö slott är en del av vårt gemensamma kulturarv som förvaltas av Statens fastighetsverk. 

Svartsjö slott

Christer Löfgren

Öppettider:

kl. 08.00-17.00