California Drone Flight

Egely Wheel®

Leveranstid för Egely Wheel®: 4 arbetsdagar

Vitalitetskvot
 
BFOI Limited är återförsäljare av Egely Wheel® i Sverige. Leveranstiden är för närvarande 4 arbetsdagar med FedEx Express. Antingen gör du din beställning via BFOI Limited eller också använder du någon av länkarna nedan och beställer direkt från Ungern.
 
Nedan följer information på svenska om Egelyhjulet: 
 
Egely Wheel® Vitalitetsmätare är förmodligen världens mest lekfulla seriösa redskap för att öka din dagliga energinivå EK (energikvot). Du kan använda detta lilla behändiga instrument enbart för nöjes skull eller för att objektivt mäta din egen livsenergi. Utan att ens röra apparaten kan du mäta hur din personliga miljö och dina personliga aktiviteter influerar din dagliga vitalitetsnivå.
 
Egely Wheel® är mycket enkel att använda och fordrar ingen träning. Nyckelkomponenten är ett 70 mm hjul upphängt på en speciell lagring som drivs av din livsenergi. Du behöver bara ta bort plastskyddet och vika handflatan runt vitalitetsmätaren. Håll handflata och fingrar så nära som möjligt. Hjulet kommer att rotera när du koncentrerar dig.
 
Kontakten till vänster aktiverar de elektroniska indikatorerna som visar rotationshastigheten som ett mått på din energinivå. En av de två lamporna visar det aktuella nivån och den andra den maximala nivån från start. Pipljudet kan användas till träning av din vitalitet eller stängas av.
 
Livsenergins betydelse
 
"Livsenergi" har länge känts till av många kulturer i världen men dess grunder är ännu okända och oförklarade. Erfarenhet visar att en persons vitalitet påverkar hans/hennes hälsonivå. Allvarliga sjukdomar kan åtföljas av att en låg vitalitetsnivå består för en lång period. Å andra sidan kan en person vars bioenerginivå är mycket högre än medel ofta visa långa perioder av förbättrat fysiskt och mentalt resultat och över medeltalet i uthållighet och välbefinnande. Egely Wheel® ger dig möjlighet att kontrollera, mäta och öka din egen vitalitetsnivå. En bestående låg energinivå kan tolkas som att sjukdom kan utvecklas.
 
Att använda Egelyhjulet
 
Under användandet av Egely Wheel® kommer du snart att finna att hjulets hastighet beror av din psykiska och mentala nivå och ändrar sig med ditt aktuella välmående och förmåga att koncentrera dig. Om du är mycket trött kan du förutse en låg hastighet. Medan du övar kommer du att märka hur du anpassar dig till en mental nivå som ger dig maximal hastighet. Denna maximala nivå är nyckeln. Du upplever den som ett smalt område mellan komplett avslappning och intensiv koncentration. Den lättaste vägen att uppnå denna sinnesstämning, vilken liknar den när man mediterar, är att lyssna till din favoritmusik, tänka på saker som du gillar eller glada minnen. Din kropp fungerar bäst på denna sinnesnivå och avläsningen av instrumentet är minst känslig för störningar.
 
Du bör testa båda händerna för sig, och förvänta dig olika värden. Hjulet kommer också att ändra riktning när du skiftar hand. Med lite övning kan du rikta energiflödet från din kropp så att rotationsriktningen ändras efter Din vilja.
 
Egely Wheel® mäter din vitalitetskvot eller VK från 0 till 400 %. Detta är ett relativt värde som jämför ditt mätvärde med medeltalet av tester på mer är tusen personer i åldern 14 till 60 år. Medeltalet av 6 varv är lika med en VK av 100 %. Till skillnad från din IQ (intelligenskvot) så ändrar sig din VK mycket under olika perioder. Trötthet och nervositet kan resultera i minskad hastighet. Andra faktorer kan påverka ditt humör, sinnesstämning och VK. En annalkande sjukdom, väderfront, kall eller hög temperatur kan resultera i att din VK blir påtagligt reducerad. När dessa påverkande faktorer växlar, kommer du att återgå till normal nivå. Signifikanta variationer växlar från person till person, beroende på Din kroppsbyggnad, mentalitet och livsstil, så det är nödvändigt att etablera en egen norm.
 
Vitalitetskvot - VK
 
Om din VK nivå har varit under 100 % i några veckor är det kanske inte någon anledning till oro. Men det ger dig en varning och en möjlighet att arbeta på och förbättra din hälsa och form. Egely Wheel® kan normalt bara reagera på vitalitet på kort avstånd. Men VK-nivån för människor med speciella förmågor kan avkännas på ett avstånd på 100-tals millimeter. Dessa exceptionella individer, vilka representerar endast en liten del av befolkningen, kan få hjulet att rotera genom att peka med sina fingrar och rikta energin mot hjulet.
 
En annan sak är hur länge en viss nivå kan bibehållas... Vissa människor kan nå ett väldigt ansenligt resultat, men sedan tröttnar de snabbt och kan inte behålla den höga nivån. Andra kan behålla en medel- eller hög rotationshastighet under en lång stund upp till en halvtimme. Även om det ibland är intressant, rekommenderar vi inte att långa mätningar sker då det förbrukar energi.
 
Besök Egely Wheel® officiella webbshop för mer info!
13. Jan, 2017

Audition: UFOs and Remote Viewing

This online course has been tested by 17 students and is now public.

However, we plan to release the course in different languages. For this we need video lectures with voices over audio, and we need to convert the existing lectures and create screencasts or mashup videos.

If you are interested, send a short voice lecture audition, screencast or mashup video to:

info@bfoi.mobi