Aktiv Stockholmsavdelning

1993 dog Ulf Hamacher. Frånfället skapade en viss förvirring om vad som skulle ske med Sveriges Nationella Förbund. Vid ett extra årsmöte i Stockholm deltog samtliga tre fraktioner, som också fick representation i styrelsen; Bengt Söderlund för Stockholmsfraktionen, Per Engdahl själv för nysvenskarna och Lars-Göran Hedengård för Malmö, som vid årsmötet företräddes av nazistiska Wärendsbladets redaktör Nils Erik Rydström.

Till ordförande utsågs Lennart Nyberg, som titulerar sig landsekonom och leder den lilla mikrorörelsen Opinionspartiet. Nyberg är om inget annat en idéspruta och under hans ledning har tidskriften Nationell Tidning dragits igång, och en lokal på Folkkungagatan i Stockholm införskaffats.

Vid förbundsstämman 1995 återvaldes Nyberg till ordförande, Lars Hultén till vice ordförande, Bengt Söderlund till sekreterare och Åke Lion till förbundspastor. Hultén ersattes 1996 av Nils Erik Rydström som vice ordförande.

Om Nyberg ska kunna blåsa nytt liv i gubbklubben återstår att se. 80-årsjubileet bevistades av ett tiotal medlemmar och en planerad restaurangbokning fick inställas då det inte gick att få ihop de 30 gäster krögaren krävde.

© Expo 1997