Pope Francis sick a day after supporting coronavirus sufferers

The Eyes of Darkness is a thriller novel by American writer Dean Koontz, released in 1981. The book focuses on a mother (Christina) who sets out on a quest to find out if her son (Danny) truly did die one year ago, or if he is still alive.

This novel is claimed to have similarities with the 2019 Novel coronavirus outbreak.

It seems that in the 1981 original version the microorganism’s name was Gorki-400. Only later in 1989 the name was turned to Wuhan-400 as reported by the South China Morning Post in 1989.

Emil Maurice was an early member of the National Socialist German Workers' Party and a founding member of the Schutzstaffel. He was Hitler's first personal chauffeur, succeeded first by Julius Schreck and then Erich Kempka. He was one of the few persons of mixed Jewish and ethnic German ancestry to serve in the SS.

Funding Statement

SS and RK would like to acknowledge funding from DARPA (HR0011938513). CX acknowledges the support from the Laboratory Directed Research and Development (LDRD) Program at Los Alamos National Laboratory. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Abstract

The novel coronavirus (2019-nCoV) is a recently emerged human pathogen that has spread widely since January 2020. Initially, the basic reproductive number, R0, was estimated to be 2.2 to 2.7. Here we provide a new estimate of this quantity. We collected extensive individual case reports and estimated key epidemiology parameters, including the incubation period. Integrating these estimates and high-resolution real-time human travel and infection data with mathematical models, we estimated that the number of infected individuals during early epidemic double every 2.4 days, and the R0 value is likely to be between 4.7 and 6.6. We further show that quarantine and contact tracing of symptomatic individuals alone may not be effective and early, strong control measures are needed to stop transmission of the virus.

Researchers in India have found the COVID-19 is a modified coronavirus with HIV insertion to suppress human immunity just as HIV does.

First We Take Manhattan Cover by Tom Lochmann

"From the analysis of the video tapes and high speed photographs of 25 successful experiments in breaking through spatial barriers by a young subject with paranormal abilities, we have proved the existence of one type of paranormal ability - the ability to pass through spatial barriers, that the pass through point can be the wall of the container, and furthermore, that the passing through the walls occurs over a period of time."

- Approved for Release: CIA

2019-08-14 SIKKERFREMTID

Albin Ahrenberg & Elsa Andersson

Senaste nytt

12. Jun, 2019

ARIMA-GARCH Portföljen

Resultat hittills under 2019: + 19 697 kr. Minimiinvestering: 15 000 kr. Genomsnittligt resultat per vecka: + 856 kr. ARIMA-GARCH kommer bäst till sin rätt vid turbulenta tider - vid en finanskris likt 2007-2009 visar sig ARIMA-GARCH från sin bästa sida.

"Be intellectually prepared to react to possible encounters with intelligent, non-corporal energy forms when time-space boundaries are exceeded."

- Approved for Release: CIA

Montségur Castle

UAS FLYGUTBILDNING - OPERATÖRSUTBILDNINGAR
http://www.auvsi.org/home

Stockholms Handelskammare - Släpp fram drönarna

Fyll i en beställning på nätet, och en drönare släpper av paketet en timme senare. Ring 112 och så kommer en drönare med hjärtstartare till platsen när ambulansen inte kan nå fram.

Gofor

Gofor is a San Francisco startup. Gofor provides drones on demand. Using our mobile app, you can task a drone to complete a variety of helpful tasks. "Uber, for drones".

Kommersiell drönaroperatör

Det finns många företag och organisationer som ser de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen för drönare och det inte bara inom flygindustrin, utan inom många olika branscher. De uppenbara branscher där flygdrönarteknik med fördel kan användas är bland annat inom forskning, skogsbruk, filmproduktion, underhållning, energi, transport och logistik, planering och polisövervakning. Det finns i dag fyra nivåer av licenser från Transportstyrelsen för drönaroperatörer. Den Iägsta nivån ger rätt att flyga drönare som väger max 1,5 kg inom synhåll medan den högsta (nivå nr. fyra) ger rätt att flyga större drönare utom synhåll. Militären får flyga den högsta kategorin. Men diskussioner förs på EU-nivå om att ev. tiIIåta privatpersoner flyga utom synhåll. En drönaroperatör behöver kunskaper inom flygutbildning, flygteori och underhåll samt entreprenörskap och juridik (det är många oIika lagar och regler som man måste kunna för att hantera drönare på rätt sätt) och även inom utveckling av artificiell intelligens, mjuk- och hårdvara. Det används i princip samma teknik för apputveckling som för att programmera drönare. Man programmerar t.ex. förutbestämda slingor som drönare ska flyga.

Machine Learning in Aerospace

Autonomous Helicopter

Big Data: New Tricks for Econometrics

Hal R. Varian
June 2013, Revised: April 14, 2014

Roswellincidenten - Kraschlandningen vid Corona

Huvudtrailer för ett Roswellprojekt som har översatts från engelska till svenska. Kolla in Farsight's tidskorsprojekt - morgondagens nyheter redan idag! http://farsight.org/demo/Time_Cross_Project/Time_Cross_Farsight_main_page.html

HANSON Symphony No. 2, Op. 30, "Romantic": II. Andante con tenerezza

PENDERECKI Polymorphia

Tvillingar delar hjärna

De siamesiska tvillingarna Tatiana och Krista Hogan är sammanvuxna i huvudena och har gemensam hjärna. De verkar dela sinnesintryck och känslor med varandra. När Krista t. ex. ser en nallebjörn, medan Tatiana har ögonen slutna, kan Tatiana ändå uppfatta björnen. Nervsignalerna går från Kristas ögon till Tatianas syncentrum i hjärnan. Forskarna hoppas att flickorna skall kunna hjälpa till att besvara en av mänsklighetens riktigt stora frågor: Vad är medvetande, och hur skapas det?

Tystbergs-Nisse

What is the potential? Israeli who recovered in Japan develops coronavirus again in Israel.