Anna Elisabeth Påvelsdotter Juusten är farmorsmor till maken till min 8:e gammelfarförälders niomänning. När Anna Elisabeth Påvelsdotter Juusten föddes 1550 i Karelen, Ryssland, var modern, Anna, 34 år. Hon fick en dotter 1575. Hon avled 1642 i sin hemförsamling i den imponerade åldern av 92 år.