163. infanteridivisionen

Nils Lundgren är inte, vad jag känner till, släkt med familjen Löfgren. Däremot är han ”en felande länk” i släkthistorien av bl.a. följande skäl:

  1. När jag var 7-9 år var han min ledare i Skogsströvarna.
  2. Han är reservofficer och har tillhört Bodens artilleriregemente. Han avlade officersexamen den 27 augusti 1960 och utnämndes till major den 8 augusti 1986.
  3. När jag läste vid universitetet var han prognosmakare vid Nordbanken. Han var en av dem som inspirerade mig till att skriva mitt examensarbete om prognosmodeller.
  4. Han var med och grundade det EU-kritiska partiet Junilistan och var dess partiledare 2004-2008. Sedermera blev Sören Wibe partiledare för Junilistan.