Baggensstäket

Därför doldes sanningen om pestutbrottet 1710 för stockholmarna

 ”I slutet av juni anlände fartyget Stäkesund från Pernau i Estland, och lade till i Baggensstäket, ett sund strax utanför Stockholm. Strikt karantän skulle råda, eftersom det gick rykten om att en pestepidemi hade nått så långt som till Polen. Karantänerna var av största betydelse för att undvika den ständigt hotande katastrofen. Den tvingade alla resenärer som kom från områden där det fanns risk för smitta att vänta i fyrtio dagar på särskilt utsedda öar i Stockholms skärgård innan de fick röra sig fritt. Men samtidigt fanns hela tiden risken att de som satt i karantänen mutade sig fria. Och nu, under de kaotiska förhållanden som rådde, tycks det som att karantänsreglerna inte följdes på det sätt som det var tänkt. Vid flera tillfällen under de föregående åren hade Kungliga rådet, som styrde medan kungen krigade i Europa, behövt komma med nya påbud om hur karantänen skulle organiseras. Den som bröt mot reglerna hotades nu­ mera med dödsstraff. Men på något sätt ska Stäkesunds skeppare ha tagit sig förbi vakterna. En källa uppger att han tog sig till Erstavikskrogen vid södra Stäket, och satte sig för att äta middag. Men mitt i måltiden började han känna sig dålig – och föll död ner.”