Bure nr 126

Adlig †
Adlad 1621-06-24 och 1624-05-10, introducerad 1627. Den först adlade grenen utdöd 1655-12-13, den senare 1829-05-24. Gemensamt ursprung med adliga och friherrliga ätterna Burensköld.

Burensköld nr 614

Adliga ätten Burensköld nr 614 †
Adlad 1654-05-13, introducerad 1654. Utdöd 1827-04-01.

Burensköld nr 116

Friherrliga ätten Burensköld nr 116 †
Friherrlig 1706-11-21, introducerad 1719. Utdöd 1754-01-10.

Von Schwerin nr 94

Grevliga ätten von Schwerin nr 94
Grevlig 1766-11-08, introducerad 1776.