52 bilder

S avyttrade sina ärvda egendomar i Pommern och byggde med utgångspunkt i det från farmoderns släkt ärvda Burensköldska fideikommisset upp ett godskomplex i Östergötland med det efter en brand återuppbyggda Husby i Mogata som huvudgård. Vissa arkivhandlingar efter S och hans maka, bl a en stor samling brev från den senare till hennes makes brorson, finns i Schwerinska arkivet i KrA. Arkivet från den av Curt Philip Carl v S inköpta men bland hans brors ättlingar ärvda egendomen Odensgöl finns i RA.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •