Läsanvisning

Hilma af Klint stipulerade att hennes verk skulle offentliggöras först 20 år efter hennes död. Orsaken var att hon inte ansåg att hennes samtid var mogen för det hon hade att framföra i konstform. Jag har förstått att detta även gäller det material som visas på dessa sidor. Det är därför läsarens ansvar att efter sunt förnuft sprida eller dela informationen och vara beredd på att ta konsekvenserna av eventuellt missbruk av materialet.

Anders Kristoffersson

Skattmas

 

Säfstaholmsäpplet

Callsign: SCANWING, BRAATHENS

SomAli

Communications