Mordet på Olof Palme

Ankarloo

Jonas Dufva

Sven Duva

Fänrik Ståls sägner

Wilhelm von Schwerin

C. Grosskopf

Göran Grosskopf

Tetra Pak/Tetra Laval

Ruben Rausing (Andersson)

Hans Anders Rausing

Eva Rausing

Palmemordet

Z osobnich duvodu/Due to personal reasons

Till frågan om skogarnas omloppstid_7-6-bo

Kulturkostnaderna hava antagits uppgå till 300 kr, som under 10 år växa till något mer än 2000 kr. Lägges härtill 8000 kr i allmänna omkostnader, fås 10000 kr eller lika mycket som...

Fiskerinäringen

Biologen M. B. Schaefer var en av de fiskeribiologer som på 1950-talet utvecklade produktionsmodeller för fiskerinäringen. Scott Gordon byggde vidare på dessa produktionsmodeller och kunde 1954 visa hur en resurs blir överutnyttjad om resursen är fri för alla att nyttja. Gordon hade emellertid en föga känd skandinavisk föregångare, dansken Jens Warming, som redan 1911 publicerade en artikel som visade samma resultat som Gordon. Artikeln var dock på danska och översattes inte till engelska förrän 1983.

Bryggödlor

Namnet bryggödla kommer av att dessa reptiler har fullständiga tinningsbryggor (okbågar). Charles Daughterty upptäckte 1989 att det fanns två arter av bryggödlor. Bryggödlan kallas ofta för "ett levande fossil". Dess ovanliga kranium har lett till att taxonomer kallar bryggödlan för en papperskorgstaxon. Bryggödlan är lite udda med att ha ett så kallat hjässöga, ett tredje öga ovanpå huvudet. Många av de tidigaste vattenlevande ryggradsdjuren hade ett tredje öga mitt på huvudet för att kunna se fiender som lurade ovanför dem. Bryggödlans ryggrad är uppbyggd av timglasformade ryggkotor som är konkava framtill och baktill. Bryggödlor finns i ett antal på drygt 60 000 utspridda över öar i Marlborough Sounds, som är ett brett utsträckt nätverk av havsdränkta dalgångar. Även om ett antal vuxna individer för närvarande lever tryggt i sitt lilla busksnårsområde i den norra delen av ön North Brother Island i Marlborough Sounds, finns det risk att råttor tar sig ut till ön.

Riksdagen 1719 hölls i Stockholm

Till ridderskapet och adelns talman (lantmarskalk) hade Ulrika Eleonora utsett Pehr Lennartsson Ribbing, men eftersom riksdagen ännu inte erkände henne som drottning, anmälde Ribbing detta till adeln och frågade om de ville erkänna honom som lantmarskalk, vilket bifölls. På lantmarskalkens framställning beslöts den 22 januari att betrakta riksdagen som en fortsättning från 1714. Ribbing avled hastigt den 14 april, och i hans ställe valdes Anders Leijonstedt till lantmarskalk redan den 15 april.

Olle eller Kalle framåt?

Om allt är okej - skicka Kalle framåt. Om det är något problem - skicka Olle framåt.