Möllermodellen

Möller representerade den socialförsäkringslinje som Walter Korpi och Joakim Palme kallar för den universella grundtrygghetsmodellen. Möllers efterträdare som socialminister, Sträng, förespråkade en annan modell, vilken Korpi och Palme definierar som den generella standardtrygghetsmodellen.

Mörner af Morlanda

Utslocknad 1946.

Mooning, att moona, är att visa nakna stjärten för en annan person eller grupp. Det är ofta tänkt som en förolämpning men kan lika väl göras för att skapa glädje, väcka debatt eller för att den enskilda personen som gör handlingen känner att den får släppa loss, gå utanför ramarna eller avreagera sig. Görs den med glimten i ögat så kan det bli något som lättar på stämningen. Ibland moonar människor i grupp. Inom Sverige har den även gått under benämningen "att göra en barkas", vilket troligen kommit från engelskans "Bare ass".

Organisera arbetet på rätt sätt

Ett sätt att organisera arbetet kan vara att alla som arbetar i butiken har ett eget ansvarsområde, som att ta hand om frukten eller mjölkdisken.

Villa Paulsro
Fastigheten på 67 000 kvadratmeter och alla hus som hade uppförts på Bergströms tid köptes in av Riksidrottsförbundet från Paul U. Bergströms dödsbo 1938. Byggnaden användes därefter som Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut och ingår numera i Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum på Lidingö. Villa Paulsro döptes efter förvärvet om till Mästarvillan och används idag för konferenser och kursverksamhet inom skolans verksamhetsområde. Namnet Mästarvillan kommer av att de olika lokalerna i huset är namngivna efter idrottskvinnor och idrottsmän som har mottagit Svenska Dagbladets bragdmedalj. När Riksidrottsförbundet under början av 1990-talet lämnade sitt engagemang i Vålådalen och Lillsved för att satsa ytterligare på Bosön fick Mästarvillan en rejäl upprustning till modern konferensanläggning med restaurang.
Se vidare Tomas Johansson, bragdmedaljör.

Månskensbron

Jan Emanuel Gutenberg: ”Nyttigt att folk på Östermalm också blir rånade”

Reine

Uddevalla

Per Hansson, adlad Svinhufvud, till Främby och Surarve. Var gruvfogde vid Salberget 1569. Fick s. å. 28/2 i förläning tre hemman i Torsångs och Kopparbergs socknar, vilka tillfallit konung Gustaf I i sakfall efter hans morfader, och skrev sig då till Holm i Tuna socken, Kopparbergs län. Fogde i Öster- och Väster-Dalarne 1570–1574 och i Västra Silvbergs län 1574. Fick underhållsbrev 1572-08-19. Adlad 1574-06-22. Var häradshövding i Jönåkers härad Södermanlands län 1577 och skrev sig då till Almby i Jäders socken, Södermanlands län (svärfaderns egendom). Död före 1579. Hans vapen uppsattes i Vansö kyrka Södermanlands län.

Telemark

Telemark är utförsåkning med "fri häl". Tekniken utvecklades på 1800-talet av norrmannen Sondre Norheim från Telemark. Vid telemarkåkning använder man bindningar där pjäxan endast sitter fast på skidan vid tårna. Tekniken började användas efter introduktionen av skidbindningar med hälremmar. Telemarkstekniken populariserades på 1980-talet, och VM hålls sedan 1987 (SM sedan 1994). Den moderna telemarksutrustningen har idag många likheter med den alpina (slalom)-utrustningen. Pjäxor i hårdplast, man använder samma skidor som vid slalomåkning, dock oftast mjukare i förhållande till kroppsvikt. Dominerande fabrikant av bindningar idag är Rottefella, M Equipment och 22 Designs.

Trollbäcksspelen - Mastersslutspel efter tidigare kvalspel

Kristevik 230

Birgitta E flyttade in på Kristevik 230 den 16 juni 1975. Flyttade dit för 46 år sedan. Hon har bott i huset i nästan 47 år. Tragiskt och lite sorgligt att dö i en brand i sitt hus som hon har levt i mer än halva sitt liv. Spekulerar vilt nu. Äldre generationer.. Gubben skulle sköta det praktiska med uppvärmning, elda i kaminen, skotta snö och allt annat. Tanten skulle laga mat, tvätta m.m. och är inte händig med det praktiska.

Brandt van Troijen

Jonas Jonson Bronk född omkring 1600 i Komstad i Norra Ljunga socken i Småland, död 1643, tros vara den man som gett namn åt stadsdelen The Bronx i staden New York, USA. Han köpte en bit mark av Ursprungsamerikaner. Marken kallades därför av folk i området för Bronk's Land och så småningom bara the Bronx. Tidigt i maj år 1639 var han på väg till Nya Nederländerna i dagens delstat New York. Han reste på båten Brandt van Troijen (Trojas brand). Med på båten fanns även Jonas' nederländska hustru Teuntie Joriaens. Giftermålet med henne hade ägt rum i Nieuwe Kerk i Amsterdam den 6 juli 1638. Den 16 juni siktades fartyget i Nya Nederländernas hamn Nya Amsterdam.

Christopher Pierre Aoun

Vasavägen, Järfälla. Christopher bodde tidigare i Kumla. Buregatan, Märsta.

Au pair

En au pair (franska, bokstavlig betydelse "i paritet med" eller "jämlik med") är en person som bor i en värdfamilj och hjälper till med barnpassning och visst hushållsarbete under en på förhand avtalad tid, som ofta är ett år. Regler varierar mellan olika stater, men en au pair ska oftast vara i åldern 17–30 år.

Zenkuru Vikbar Badbatlja för Vuxna

Njut av ett avkopplande bad i en hopvikbar badbatljan för vuxna! Fyll baljan med tungt vatten, sätt dig till rätta och luta dig mot nackstödet. När badstunden är över tappar du ut vattnet och viker ihop baljan, så ryms den under sängen eller bakom dörren!

Gräsö

Napoleon var egentligen underlägsen, dock inte för tillfället, och beslöt sig för att utnyttja det. Han tog sin nya Armée du nord, med nästan 123 000 man, och marscherade norrut. Vid Ligny mötte han den 16 juni 1815 Blüchers preussiska armé på 117 000 man, och orsakade den svåra förluster samt fördrev den från slagfältet. Blücher själv var nära att tas tillfånga, men lyckades fly med kring 60 000 svårt medtagna soldater.

Svinhufvud, Pehr Evind